- Zondag 20 augustus Lustwarande – Platform for Contemporary
Sculpture

- Zondag 24 september Chiharu Shiota ‘Between the Lines’ en Bart Hess

- Zaterdag 21 oktober Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek

 

 
  • Zondag 20 augustus
    Lustwarande – Platform for Contemporary Sculpture

Na een nomadische artistieke praktijk van bijna vijfentwintig jaar heeft Fundament gekozen voor een vaste locatie, park De Oude Warande in Tilburg. Vanaf nu vinden hier van voor- tot najaar internationale exposities en kunstprojecten plaats, zodat dit culturele erfgoed uitgroeit tot internationaal platform voor hedendaagse sculptuur. De naam voor dit platform is Lustwarande.
In 2017 presenteert Lustwarande het volgende programma:
Disruption – Remapping Nature, een expositie over hedendaagse reflecties op het begrip natuur, en Brief Encounters ‘17, mo-menten van event sculpture. De hernieuwde belangstelling vanuit de kunst voor de natuur de laatste paar jaar is opmer-kelijk te noemen maar komt niet onverwachts. Deze kan verklaard worden vanuit een herbezinning op onze ethische waarden. Het besef dat de aarde niet onuitputtelijk is wordt steeds groter.
Disruption – Remapping Nature focust op een aantal Europese kunstenaars, die hun licht laten schijnen op de wijze waarop de hedendaagse mens de natuur waarneemt, definieert en er zich toe verhoudt. De uitdaging in Disruption is vooral gelegen in het presenteren van deze reflecties in de ‘natuurlijke’ context van De Oude Warande. Waar houdt het begrip natuur op en begint de notie cultuur?

Exposanten: Lionel Estève (FR), Sven Fritz (NL), Paul Geelen (NL), Jasper Griepink (NL), Henrik Håkansson (SU), Antti Laitinen (FI), Zeger Reyers (NL), Martin Schwenk (DE), Egied Simons (NL) en Maarten Vanden Eynde (BE).
www.fundamentfoundation.nl

Datum en tijd: zondag 20 augustus om 13.30 uur verzamelen bij info hoofdingang, parkeerplaats Auberge du Bonheur. Start rondleiding 14.00 uur
Kosten: € 6,- voor leden € 7,- voor introducees
Aanmelden: bij Ans de Beer, ansbeerdans@gmail.com,
tel 013 - 54 58 221

 

  • zondag 24 september
    Chiharu Shiota ‘Between the Lines’ en Bart Hess

Twee overzichtstentoonstellingen in Het Noordbrabants Museum ’s-Hertogenbosch
We bezoeken wederom Het Noordbrabants Museum, maar nu voor de Japanse kunstenares Chiharu Shiota (Osaka, 1972). Chiharu Shiota’s eerste solotentoonstelling in Nederland biedt een retrospectief overzicht van haar oeuvre. De speciaal op maat van Het Noordbrabants Museum gemaakte installatie 'Uncertain Journey' is het klapstuk van de tentoonstelling.
In totaal worden er 24 werken geëxposeerd, daterend van 1994 tot 2017, waaronder video’s, foto’s, tekeningen, grote en kleine draadsculpturen en een bronzen beeld. Met tien assistenten werkt Chiharu Shiota twaalf dagen aan de gigantische 'webinstallatie'. Eerst wordt de tentoonstellingsruimte van ongeveer 130 m² overspannen met een op maat gemaakt net. Daarna worden met ongeveer 10.000 nietjes de draden van zo’n 2.000 bollen wol vastgezet. De installaties van Chiharu Shiota maken wereldwijd een diepe indruk op bezoekers doordat ze universele begrippen zoals identiteit en herinnering op een verbluffend mooie manier vormgeeft. Als de tentoonstelling voorbij is worden de draden losgeknipt en is alles over en uit. Een unieke tentoonstelling dus!
www.chiharu-shiota.com
Als je hierna nog niet verzadigd bent bekijk dan de tweede overzichtstentoonstelling van die dag getiteld: ‘Future Bodies’ van Bart Hess
Bij deze tentoonstelling is geen rondleiding. We zagen al eerder werk van Bart Hess in het Textielmuseum: ‘Rafelranden Van Schoonheid’
Bart Hess (Geldrop, 1984) heeft met zijn werk een vooraanstaande positie in de internationale designwereld veroverd. Hij werkte samen met onder andere Lucy McRae, Lady Gaga, Iris van Herpen, Nick Knight en Walter van Beirendonck.
Bart Hess studeerde aan de Design Academy, waar hij in 2007 afstudeerde. Hij werkte vier jaar in Londen en keerde begin 2016 terug naar Eindhoven. Deze tentoonstelling in het Stedelijk Museum in
’s-Hertogenbosch is het eerste overzicht van het werk van Bart Hess, van ‘A Hunt for High Tech’ uit 2007 tot een nieuw interactief werk dat tijdens de tentoonstelling in première gaat. www.barthess.nl

Datum en tijd: zondag 24 september 13.30 uur. Verzamelen om 13.00 uur in het café en bij goed weer op het terras buiten
Adres: Het Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, ’s-Hertogenbosch
Vervoer: op eigen gelegenheid
Kosten: rondleiding € 5,- p.p. € 6,- voor introducées, gratis toegang met museumka
Aanmelden: tot 10 september, bij voorkeur via marijschoonen@hetnet.nl

 

  • zondagZaterdag 21 oktober
    1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout

Het prachtige gebied 'De Heilige Driehoek’ in Oosterhout vormt tijdens de 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek het decor voor hedendaagse kunst, met - in deze eerste editie - liefde als thema.
Vijfentwintig hedendaagse kunste-naars, waaronder Reinoud van Vught, Sam Drukker, Carolein Smit, Judith Krebbekx en Aziz Bekkaoui, veelal nieuwe werken tonen, geïns-pireerd door de unieke locatie en de rijke historische, religieuze en spiri-tuele tradities.
De in totaal circa 150 kunstwerken variëren van schilderijen, fotografie, video, muziek en prenten tot mode, sculpturen en zelfs een geur installatie.
De 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek is de enige grootschalige hedendaagse kunstbiënnale in Europa die kunst en religie nadrukkelijk als uitgangspunt neemt.
De Heilige Driehoek is een uniek kloostergebied met drie monumentale, eeuwenoude kloosters die zijn omgeven door grote kloostertuinen en landerijen.

Datum en tijd: zaterdag 21 oktober om 13.30 uur
Adres: Kloosterdreef 3, Oosterhout
Vervoer: op eigen gelegenheid
Kosten: entree € 15,- of € 12,50 met museum-
jaarkaart. Rondleiding € 5,- p.p.
Aanmelden: voor 15 oktober bij Marie-Louise Elias, mljelias@gmail.com, tel: 0161 – 225 299 of
06 - 33 70 49 64. Bij niet voldoende deelname is het altijd mogelijk om op eigen gelegenheid te gaan en zelf aan te sluiten bij een rondleiding.
Extra info: www.kunstindeheiligedriehoek.nl